Covid 19 - scholen en Kazou

Massembre heeft verschillende maatregelen genomen tegen de huidige sanitaire crisis. 

We ontvangen onze gasten dus graag in alle veiligheid. 

Sanitaire maatregelen


Op basis van de besluiten van de ministers van jeugd en in overleg met de jeugdsector kunnen de jeugdvakanties van Kazou in de zomer georganiseerd worden in Massembre. 

Hiervoor worden een hele reeks maatregelen opgevolgd. 

Deze maatregelen zullen als basis dienen om vanaf 28 augustus 2020 scholen, families en groepen te kunnen ontvangen in functie van de evolutie van de pandemie.  

Dit plan is gebaseerd op verschillende protocollen die momenteel van toepassing zijn :

  • Protocol heropstart jeugdtoerisme (CJT, Vlaanderen)

  • Jeugdwerkregels (De Ambrassade, Vlaanderen)

  • Zomerplan vakantiekampen met overnachting (De Ambrassade, Vlaanderen)

  • Protocole activités et camps de jeunesse (Ministère politique de jeunesse, Wallonie)

  • Guide bonnes pratiques touristiques (CGT, Wallonie)

Het protocol van IDEWE zal ook gevolgd worden om gezinnen en groepen te ontvangen na de zomer. 

Bubbels

Personen uit eenzelfde groep vormen een aparte bubbel (momenteel maximum 50 personen. 

Bubbels mogen elkaar niet kruisen. Een circulatieplan wordt dus gevolgd doorheen het domein. De wegen worden in twee richtingen opgedeeld aan de hand van scheidingshekken. In de paviljoenen, het restaurant en de bar zijn extra wanden opgetrokken of bakenen linten de verschillende zones af. 

Ontsmettingspunten

Extra ontsmettingspunten en wasbakken met zeep zijn op strategische plekken geplaatst. De handen wassen of ontsmetten is op verschillende momenten verplicht (bijvoorbeeld net voor en na het eten). Deze verplichting geldt uiteraard ook voor de medewerkers van Massembre. 

Symptomen

In geval van Covid 19 symptomen moeten zowel de bezoekers als de medewerkers van Massembre strenge maatregelen volgen. 

Het is volledig verboden naar Massembre te komen in geval van koorts of andere Covid 19 symptomen. Een persoon die aanwezig is in Massembre op het ogenblik dat de symptomen beginnen, heeft de verplichting meteen naar huis te trekken en de huisdokter te contacteren.

Restaurant en bar

Het restaurant en de tafels worden tussen elke dienst ontsmet alvorens een nieuwe bubbel toegestaan wordt. 

De bubbels worden op een veilige afstand (minstens 1,5 meter) gespreid aan de hand van linten. 

Er is een doorstroomplan (éénrichtingsverkeer) van toepassing in het restaurant waardoor kruisingen tussen bubbels vermeden worden.

Een medewerker van Massembre geeft een apart seintje aan iedere bubbel om de tafel af te ruimen en naar de uitgang te trekken. De speelpleinen in de buurt van het restaurant zijn tijdens de etenstijd verboden. 

Bovendien worden de gemeenschappelijke wc's gesloten (tenzij ze tussen twee kuisbeurten door eenenkele bubbel gebruikt kunnen worden). Een wc (blijft beschikbaar voor noodgevallen. Het gebruik hiervan moet aangevraagd worden aan de medewerkers van Massembre. 

Wij vragen onze vakantiegangers zich naar de wc te begeven in de toegewezen kamers en paviljoenen alvorens zijch naar het restaurant te begeven.

Werkuitrusting

De medewerkers van Massembre moeten een masker en handschoenen dragen (behalve in een paar specifieke situaties (zoals alleen werken midden in een veld bijvoorbeeld). Verschillende affiches herinneren onze collega's aan de te volgen maatregelen. 

Het opvolgen van de maatregelen wordt dagelijks streng gecontroleerd.  

Het behouden van de veiligheidsafstanden blijft natuurlijk uiterst belangrijk. 

De receptie

Onze klanten worden aangemoedigd om hun vragen per e-mail of telefoon te stellen. Indien een bezoek aan de receptie toch nodig blijkt, gebeurt dit op een veilige manier dankzij ontsmettingspunten en een glazen tussenschot aan de onthaalbalie. Op iedere andere plek moet een afstand van minstens 1,5 meter behouden worden. 

Check-in & Check out

Een versimpelde check-in en check-outprocedure is in de maak om zo min mogelijk de receptie te moeten betreden.  De meeste nuttige informatie ontvang u per email voor uw bezoek. 

Activiteiten 

Momenteel kunnen de meeste activiteiten in en rond Massembre plaatsvinden (touwparcours, speelpleinen, ezelwandeling, ...) mits het respecteren van de sociale afstandsregels. 

Externe bezoeken

Externe personen mogen het domein tot nader order niet bezoeken als er vakantiegangers aanwezig zijn op het domein. 


Circulatieplan van het Domein


Circulatieplan van het restaurant


Covid 19 - scholen en Kazou

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x