Vuur maken in Massembre

Vuur speelt al sinds de oertijd een belangrijke rol in het leven: het verwarmt ons, het zorgt voor lekker eten, het verzamelt ons en brengt legendes tot leven. Het maken van vuur is echter geen vrijblijvende zaak. Het is een verantwoordelijkheid omdat er nu eenmaal grote risico’s aan verbonden zijn. Zeker nu het klimaat extremer wordt: in de lente en de zomer is het vaak kurkdroog en in het najaar een beetje natter. 

We willen in Massembre het brandgevaar zo klein mogelijk houden. We houden immers zo veel van ons bos en de omgeving. De fauna en flora in en rond Massembre zijn uniek en dé troeven van het domein. Het is net daarom dat onze gasten hier komen. En dat willen we niet in rook laten opgaan. Daarom maken we duidelijke afspraken.

Afspraken

 • Er geldt een algemeen verbod op het maken van vuur in Massembre, zowel in het bos als in de gebouwenzone. In het bos geldt ook een rookverbod.
 • Er zijn 2 plaatsen in Massembre waar vuur gemaakt kan worden onder specifieke voorwaarden (zie punt 3): in het amfitheater en in de kampvuurplaats aan de boomhutten.

Specifieke voorwaarden voor het maken van vuur

 • Je vraagt op voorhand toestemming aan.
 • Er is een ‘code groen’ m.b.t. brandgevaar van toepassing (wij volgen de richtlijnen van de provinciale autoriteiten van Namen), zie bord aan receptie/website.
 • Je stelt een vuurverantwoordelijke aan (zowel in familiaal als in groepsverband) die instaat voor het goed beheer van het kampvuur (naam en contactgegevens doorgeven bij aanvraag aan de receptie).

Kampvuurplaats Amfitheater

 • Dit is een ruime, ommuurde plek met in het midden een vuurplaats.
 • Er is een waterpunt aanwezig, alsook een zandbak met schep.
 • Je stelt een vuurverantwoordelijke aan (zie taken hieronder) voor de hele activiteit.
 • De vuurverantwoordelijke zorgt voor een klein kampvuur en een goed beheer.

Kampvuurplaats boomhutten

 • Dit is een open plek in het bos met een vuurschaal en zitbanken. Let op, deze plek heeft een groter brandgevaar.
 • Er is een zandbak met schep aanwezig. In de boomhutten hangen brandblussers.
 • Je stelt een vuurverantwoordelijke aan (zie taken hieronder) voor de hele activiteit.
 • De vuurverantwoordelijke zorgt voor een klein kampvuur en een goed beheer.

Voor specifieke evenementen en pedagogische activiteiten kan onder voorwaarden een uitzonderlijke toestemming gegeven worden (op voorhand toestemming vragen, code groen is van kracht, vuurverantwoordelijke is altijd aanwezig…). 

Wij volgen in ons bos de « Code Forestier » op van het Waals gewest. Op het niet naleven van de reglementering staan strenge sancties.

Wat doet de vuurverantwoordelijke van jouw familie/groep?

 • Staat in voor het goed en zo veilig mogelijk verloop van het kampvuur.
 • Zorgt voor een klein kampvuur in de vuurschaal en ‘beheert’ het kampvuur (compact houden, brokstukken. opkuisen, waakzaam, het vuur niet verplaatsen uit de vuurschaal, niet té dicht bij het vuur zitten, …).
 • Is aanwezig zo lang het vuur brandt of de kolen gloeien.
 • Een kampvuur kan nooit onbewaakt achtergelaten worden, het moet volledig gedoofd zijn (daarom zorg je voor een klein kampvuur en is er een bak met schep en zand voorzien waarmee het vuur in de vuurschaal op het einde van de activiteit kan gedoofd worden).
 • Is de contactpersoon met Massembre en met de regionale veiligheidsdienst Dinaphi (brandweer) in geval van problemen.
 • Checkt of er voldoende materiaal aanwezig is om het risico op uitslaande brand te verkleinen: zandbak, brandblusser, water, …

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x